เข้าสู่ระบบ
อีเมล์
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิก
ผู้ชม
วันนี้ 67
เมื่อวาน 42
ทั้งหมด 96,145
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 144
เมื่อวาน 168
ทั้งหมด 129,038
คณะผู้บริหาร / ครู


ชื่อ - สกุล :นางกัลยากร ตะคุณนะ ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีตากสินบริหารธุรกิจ

ชื่อ – นามสกุล : นายธัญกาญจน์ อัครเดชเดช ตำแหน่ง : ผู้รับใบอนุญาตและรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

ชื่อ-สกุล : นางสาวประณิตา เกื้อกิจ ตำแหน่ง : อาจารย์วิชา CP all

ชื่อ - สกุล : นายจักรชัย ศรีสวัสดิ์ ตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการ/หัวหน้างานผ่ายบุคคล

ชื่อ - สกุล :นางสาวรุ่งทิพย์ บุญเปรียม ตำแหน่ง: อาจารย์วิชาคณิตศาสตร์

ชื่อ - สกุล; นางปราณี คงสมัคร ตำแหน่ง: อาจารย์แนะแนว / อาจารย์วิชาสังคม

ชื่อ - สกุล :นางสาวมุกรินทร์ ทองละมุน ตำแหน่ง : อาจารย์วิชาภาษาอังกฤษ

ชื่อ-สกุล : นายศรัณย์ อุดมตรีภพ ตำแหน่ง : เลขานุการผู้จัดการ/ฝ่ายประสานงาน CP ALL

ชื่อ - สกุล : นางสาวชรินทร์รัตน์ คำสัตย์ ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

ชื่อ - สกุล : นางสาวดารุณี พละการ ตำแหน่ง : ฝ่ายทะเบียนและประเมินผล

ชื่อ - สกุล :นางสาวปิยาภรณ์ มังยะวงษ์ ตำแหน่ง : อาจารย์วิชาภาษาอังกฤษ
Page 1 | 
วิทยาลัยเทคโนโลยีตากสินบริหารธุรกิจ 
79 หมู่ 4 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9  ตำบลปัถวี  อำเภอมะขาม  จังหวัดจันทบุรี  22150  
Tel : 0 3938 9555 มือถือ 08 6344 9588  E-mail : fbtbac@gmail.com
 
เว็บสำเร็จรูป
×