เข้าสู่ระบบ
อีเมล์
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิก
ผู้ชม
วันนี้ 165
เมื่อวาน 26
ทั้งหมด 90,259
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 166
เมื่อวาน 33
ทั้งหมด 121,995
ชื่อ – นามสกุล             นายธัญกาญจน์  อัครเดชเดชา ตำแหน่ง                   ผู้รับใบอนุญาตและรองผู้อำนวยการสถานศึกษา วันเดือนปีเกิด   &...
ชื่อ - สกุล :นางกัลยากร     ตะคุณนะ   ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีตากสินบริหารธุรกิจ
ชื่อ - สกุล : นายจักรชัย  ศรีสวัสดิ์                      ตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการ/หัวหน้างานผ่ายบุคคล
ชื่อ-สกุล : นายศรัณย์  อุดมตรีภพ  ตำแหน่ง : เลขานุการผู้จัดการ/ฝ่ายประสานงาน CP ALL
  ชื่อ - สกุล : นางสาวดารุณี พละการตำแหน่ง : ฝ่ายทะเบียนและประเมินผล
ชื่อ - สกุล : นางสาวชรินทร์รัตน์ คำสัตย์   ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายวิชาการ                 
ชื่อ-สกุล : นางสาวประณิตา เกื้อกิจ ตำแหน่ง : อาจารย์วิชา CP all
ชื่อ - สกุล :นางสาวมุกรินทร์ ทองละมุน                 ตำแหน่ง  : อาจารย์วิชาภาษาอังกฤษ
ชื่อ - สกุล :นางสาวปิยาภรณ์  มังยะวงษ์                ตำแหน่ง  : อาจารย์วิชาภาษาอังกฤษ
ชื่อ - สกุล :นางสาวรุ่งทิพย์  บุญเปรียม                ตำแหน่ง: อาจารย์วิชาคณิตศาสตร์
ชื่อ - สกุล;  นางปราณี  คงสมัคร  ตำแหน่ง: อาจารย์แนะแนว / อาจารย์วิชาสังคม
Page 1 | 
วิทยาลัยเทคโนโลยีตากสินบริหารธุรกิจ 
79 หมู่ 4 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9  ตำบลปัถวี  อำเภอมะขาม  จังหวัดจันทบุรี  22150  
Tel : 0 3938 9555 มือถือ 08 6344 9588  E-mail : fbtbac@gmail.com
 
เว็บสำเร็จรูป
×