เข้าสู่ระบบ
อีเมล์
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิก
ผู้ชม
วันนี้ 174
เมื่อวาน 26
ทั้งหมด 90,268
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 175
เมื่อวาน 33
ทั้งหมด 122,004

รายงานด้านงบประมาณ

รายงานงบประมาณของสถานศึกษา  ปีการศึกษา  2558

ชื่อสถานศึกษา...วิทยาลัยเทคโนโลยีตากสินบริหารธุรกิจ…..

งบประมาณรับ - จ่าย  ณ  วันที่  31  เมษายน 2559

 

รายรับ

รายจ่าย

หมายเหตุ

รายการ

บาท

รายการ

บาท

- ค่าธรรมเนียมการศึกษา

166,000

- เงินเดือนครู

2,167,920

 

- ค่าธรรมเนียมอื่น

-

- เงินเดือนบุคลากรอื่น

-

 

- เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายรายหัวนักเรียน

1,805,136.49

- ค่าตอบแทนครูและบุคลากร

-

 

- เงินอุดหนุน 15 ปี

706,406

- งบปรับปรุงอาคารสถานที่

-

 

 

 

- ส่งคืนเงินอุดหนุน 15 ปี

-ค่าหนังสือเรียน

-ค่าอุปกรณ์การเรียน

-ค่าเครื่องแบบนักเรียน

-ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

122,000

170,000

55,200

108,000

238,863

 

- เงินบริจาค

-

-

-

 

 

 

- ค่าสาธารณูปโภค

131,028.28

 

- อื่นๆ

91.26

- ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

47,393.75

 

 

 

- เงินอุดหนุนปรับเพิ่มเงินเดือนครูวุฒิปริญญาตรี

- เงินค่าครองชีพชั่วคราวฯ

136,152.01

105,430

 

รวมรับ

2,677,687.75

รวมจ่าย

3,958,109

 

 

วิทยาลัยเทคโนโลยีตากสินบริหารธุรกิจ 
79 หมู่ 4 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9  ตำบลปัถวี  อำเภอมะขาม  จังหวัดจันทบุรี  22150  
Tel : 0 3938 9555 มือถือ 08 6344 9588  E-mail : fbtbac@gmail.com
 
เว็บสำเร็จรูป
×