เข้าสู่ระบบ
อีเมล์
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิก
ผู้ชม
วันนี้ 200
เมื่อวาน 178
ทั้งหมด 92,086
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 202
เมื่อวาน 179
ทั้งหมด 124,079
ชื่อ – นามสกุล : นายธัญกาญจน์ อัครเดชเดช ตำแหน่ง : ผู้รับใบอนุญาตและรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
 ชื่อ – นามสกุล : นายธัญกาญจน์ อัครเดชเดช
 ตำแหน่ง : ผู้รับใบอนุญาตและรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
 วันเดือนปีเกิด : 17 ธันวาคม พ.ศ.2507
 วันเดือนปีบรรจุ : 1 มิถุนายน พ.ศ.2559
 ตำแหน่งที่บรรจุ : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
 การศึกษา - ระดับประถมศึกษา (ป.1 – ป.7)
   โรงเรียนวัดไก่เตี้ย กรุงเทพมหานคร
- ระดับมัธยมศึกษา
   โรงเรียนวัดน้อยใน กรุงเทพมหานคร
- ระดับปริญญาตรีวุฒิ/สาขา
   มหาวิทยาลัยสยาม คณะบริหารธุรกิจบัณฑิต
- ระดับปริญญาโทวุฒิ/สาขา
   มหาวิทยาลัยนิด้า ( NIDA ) คณะรัฐประศาสนศาสตร์
   มหาบัณฑิต
   มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต
- ระดับปริญญาเอก ( พ.ศ.2559 ) วุฒิ/สาขา
   ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ ณ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้า
   เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
   คณะครุศาสตร์ สาขาการบริหารการศึกษาดุษฏีบัณฑิต
 สถานที่บรรจุ : วิทยาลัยเทคโนโลยีตากสินบริหารธุรกิจ
   ตำบลปัถวี อำเภอมะขาม
 วันที่ปฏิบัติงานที่นี่ : 1 มิถุนายน 2559
 เลขบัตรประชาชน : 3 – 1020 – 02031 – 21 – 9
 ภูมิลำเนาเดิม : กรุงเทพมหานคร
 เลขที่ใบประกอบวิชาชีพครู : 58309000894262
 กรุ๊ปเลือด : โอ
 นับถือศาสนา : พุทธ
 สัญชาติ : ไทย
 เชื้อชาติ : ไทย
 
วิทยาลัยเทคโนโลยีตากสินบริหารธุรกิจ 
79 หมู่ 4 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9  ตำบลปัถวี  อำเภอมะขาม  จังหวัดจันทบุรี  22150  
Tel : 0 3938 9555 มือถือ 08 6344 9588  E-mail : fbtbac@gmail.com
 
เว็บสำเร็จรูป
×