เข้าสู่ระบบ
อีเมล์
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิก
ผู้ชม
วันนี้ 39
เมื่อวาน 27
ทั้งหมด 89,196
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 48
เมื่อวาน 28
ทั้งหมด 120,743
  No Data

ชื่อ – นามสกุล             นายธัญกาญจน์  อัครเดชเดชา

ตำแหน่ง                   ผู้รับใบอนุญาตและรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

วันเดือนปีเกิด             17  ธันวาคม  พ.ศ.2507

วันเดือนปีบรรจุ           มิถุนายน  พ.ศ.2559

ตำแหน่งที่บรรจุ           รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

การศึกษา                  -  ระดับประถมศึกษา  (ป.1 – ป.7)

 โรงเรียนวัดไก่เตี้ย  กรุงเทพมหานคร

                             -  ระดับมัธยมศึกษา 

โรงเรียนวัดน้อยใน  กรุงเทพมหานคร

                             -  ระดับปริญญาตรีวุฒิ/สาขา 

มหาวิทยาลัยสยาม  คณะบริหารธุรกิจบัณฑิต

                             -  ระดับปริญญาโทวุฒิ/สาขา 

                                      มหาวิทยาลัยนิด้า ( NIDA )  คณะรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต

                                      มหาวิทยาลัยนเรศวร  คณะศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต

                             -  ระดับปริญญาเอก ( พ.ศ.2559 ) วุฒิ/สาขา

ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่  ณ  มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าเจ้าคุณ-

ทหารลาดกระบัง  คณะครุศาสตร์  สาขาการบริหารการศึกษาดุษฏีบัณฑิต

สถานที่บรรจุ              วิทยาลัยเทคโนโลยีตากสินบริหารธุรกิจ ตำบลปัถวี อำเภอมะขาม

วันที่ปฏิบัติงานที่นี่        มิถุนายน  2559

เลขบัตรประชาชน        3 – 1020 – 02031 – 21 – 9

ภูมิลำเนาเดิม              กรุงเทพมหานคร

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพครู        58309000894262

กรุ๊ปเลือด                   โอ

นับถือศาสนา               พุทธ

สัญชาติ                    ไทย

เชื้อชาติ                    ไทย

 
วิทยาลัยเทคโนโลยีตากสินบริหารธุรกิจ 
79 หมู่ 4 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9  ตำบลปัถวี  อำเภอมะขาม  จังหวัดจันทบุรี  22150  
Tel : 0 3938 9555 มือถือ 08 6344 9588  E-mail : fbtbac@gmail.com
 
เว็บสำเร็จรูป
×